Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ(ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง
แผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถพร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องพิเศษ จำนวน 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg./4 ml. จำนวน 300 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 60 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 300 mg/15 ml. จำนวน 120 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg/45 ml. จำนวน 1,000 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. จำนวน 400x120 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล และTemozolomide 20 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดเผยแพร่เผยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. จำนวน 40 vial และPemetrexed 100 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดเผยแพร่เผยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. จำนวน 600 vial และGemcitabine 200 mg. จำนวน 1,200 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ ขนาด 50 ml. (Iohexol) จำนวน 1,600 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/CT) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้
แผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
แผนการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ (LPCH Learning Center) จำนวน 1 งาน
แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง
แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน 1 งาน
แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อน กากกัมมันตรังสี จากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน -131 ปริมาณสูงแบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 งาน
แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
แผนเงินบำรุงประจำปี 2564

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273