Lampang Cancer Hospital
-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

จิตอาสา พัฒนาสายน้ำ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 ธันวาคม 2561

ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

LPCH Open House ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม LPCH Open House ประจำปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด และนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและบรรยายพิเศษเรื่องโรคมะเร็ง ทั้งยังมีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมตามหน่วยงานต่างๆเช่น กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รังสีรักษา เคมีบำบัด เวชศาสตร์นิวเคลียร์และแผนกรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ สื่อมวลชนในจังหวัดลำปางและอสม.ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานศุนย์ข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนมะเร็ง
ห้องคลัง 2 รับเอกสาร ตั้งแตวันที่ 16-20 พย.61 ยืน 21 พย. พิจารณาผล 22 พย.61
ปรับปรุงคลังวัสดุ
แผนปี 62
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารวันที่ 12-14 พย.61 ยื่นซอง 15 พย.61
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th