Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-
ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
-
รังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

การบริการฉายรังสี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของฝาก ประจำปี 2562

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 จัดโดยจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ร่วมแสดงความยินดีในการจบภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมทั้งแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ และทีมพยาบาลองค์กรพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมในการจบภาคปฏิบัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองรุ่นที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องเอนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานวิ่ง“BWS RUN 2019”

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานวิ่ง “BWS RUN 2019” ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันนักเรียนปัจจุบัน สมทบทุนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้หอประชุมสิริน ตรีทอง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสการสถาปนาโรงเรียนครบ 121 ปี ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

นายธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการ นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งทอดถวาย ณ วัดต้นมื่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุ
ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ชื่อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุสำนักงาน
รายการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...