Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งเภสัชกร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานเปล ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ร่วมยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมต้อนรับนายแพทย์สสจ.ลำปางคนใหม่

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการแพทย์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ณ ลานอนุสาวรีย์พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ข่าวบริจาคชุดแท้งก์ออกซิเจน

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ทีมผู้บริหาร และคณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบชุดแท้งก์ออกซิเจน ขนาด 2 คิว จำนวน 5 ชุด ซึ่งได้รับบริจาคผ่านโครงการสุดขอบฟ้ากระต่าย “ Rabbit Sky” โดยคุณไอริณ ปรีชาญวินิจ นักดนตรีชื่อดัง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงขอขอบพระคุณผู้บริจาคมา ณ ที่นี้

จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ประกาศใช้ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเคารพ ธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสฉลองครอบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาคภูมิใจและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมออกบูธกิจกรรมงานวันสุขภาพ

วันที่ 20 กันยายน 2560 คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมออกบูธสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในกิจกรรมวันสุขภาพ (MaeMoh Healthy Day) ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องรักองค์การและบริเวณโถงหน้าอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

ข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง

คณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ และนายแพทย์พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง พร้อมทั้งตัวแทนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง ออกติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่เครือข่ายโรงพยาบาลในระดับF2 และรพสต. ในจังหวัดลำปาง จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลเสริมงาม โรงพยาบาลเมืองปาน โรงพยาบาลงาวและโรงพยาบาลวังเหนือ ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560 กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน ประสานเครือข่ายชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดอบรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Endoscopic Team Training การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ ๒” จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยการนำของแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ work shop เทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายและอื่นๆ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ จากทุกเขตสุขภาพ กว่า 90 ราย ซึ่งจัดการอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th