Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รองอธิบดีตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมศึกษาดูงาน โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมเปิดที่ทำการสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

เปิดสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรมการแพทย์ ร่วมเปิดสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ร่วมออกบูธ “ลานคนบ่าเก่า จาวลำปาง” ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมออกบูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง เนื่องในกิจกรรม “ลานคนบ่าเก่า จาวลำปาง” ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

รพ.มะเร็งลำปางรดน้ำดำหัว สวัสดีปี๋ใหม่เมือง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพยาบาลอาวุโส

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพยาบาลอาวุโส “จื้นอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่บ้านเฮา..พยาบาล” ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง

รพ.มะเร็งลำปาง “รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย”

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋หมู่เฮา” ประจำปี 2561 นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรดน้ำดำหัวแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย วันที่ 17 เมษายน 2561 ณ บริเวณเรือนฤดูร้อน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th