Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยภาคเช้า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาคค่ำ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง วันที่ 13 ตุลาคม 2561

จิตอาสาดูแลสุขภาพในดินแดนพุทธภูมิ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยแพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเป็นจิตอาสาโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็งลพบุรี

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และงานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานทะเบียนมะเร็ง จากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการจัดทำทะเบียนมะเร็ง ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

รณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม October is Breast Cancer Awareness Month เนื่องในเดือนตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม การสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ และกิจกรรมมิตรภาพบำบัด สอนทำเต้านมเทียม และการวาดถุงผ้าใส่ยาเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก โดยกิจกรรมจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคมคือ ระหว่างวันที่ 9 – 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

วางพวงมาลาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th