Lampang Cancer Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562
กิจกรรมตักบาตรและถวายเทียนเข้าพรรษา
จัดกิจกรรมตามโครงการ “ลำปางสะอาด”
ร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (Advance Cardiac Life Support)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง
ร่วมพิธีวางพวงมาลา จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ร่วมเป็นวิทยากรและรับฟังบรรยาย “สภาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมมิตรภาพบำบัด
"Kick off ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โปรแกรม softcon”
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างสมการทำนายโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ทีมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด (Lung cencer treatment network) ร่วมประชุม และเป็นวิทยากร ในงาน “5th Lampang Cardiothoracic Surgery Meeting (LCTS)
จัดกิจกรรม “สวดมนต์ และเจริญสมาธิ”
ประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2562
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านโรคมะเร็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
รับการตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital Hospital ระดับ Plus ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศพม่า
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Retrieval kidney and Perfusion อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562
อบรมเสริมสร้างความรู้การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ต้อนรับสสจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
จิตอาสาบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา 904
อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
รับรางวัลนำเสนอผลงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
วางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562
อบรมระยะสั้น โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ร่วมพิธีครบรอบ 137 ปี วันศาลยุติธรรม
รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2562
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านทุจริต
ตรวจเยี่ยมชมศูนย์วิจัยดอยพระบาท
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
รับบริจาคโลหิต
Big Cleaning Day @ LPCH
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2562
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 (กรณีปกติ)
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
อบรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ด้านการพูด การกลืนเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
อบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 2
อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลเชี่ยวชาญล้างไตทางช่องท้อง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...