Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับโอน/รับย้าย ทันตแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน JCON 2018
อบรมการสร้างนวัตกรรมชีวการแพทย์
อบรมเก็บกู้ยาเคมีบำบัด
กิจกรรมกีฬากระชับมิตร
อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง
กิจกรรมลดพุง ลดโรค
อบรมเครือข่ายแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนเต้า
รับรางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9
อบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS
วางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รองอธิบดีตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งลำปาง
เปิดสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2
ร่วมออกบูธ “ลานคนบ่าเก่า จาวลำปาง” ครั้งที่ 2
รพ.มะเร็งลำปางรดน้ำดำหัว สวัสดีปี๋ใหม่เมือง
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพยาบาลอาวุโส
รพ.มะเร็งลำปาง “รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย”
มะเร็งลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคมะเร็งกับรพ.อุตรดิตถ์
ร่วมงานวันจักรี 2561
ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 2561
รับบริจาคโลหิต แขวงทางหลวงชนบทลำปาง
อบรมอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
รพ.มะเร็งลำปาง ร่วมงานคัดกรองป้องกันมะเร็งเต้านม
รพ.มะเร็งลำปาง อบรมให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ร่วมประชุม ASEAN Collaborative Training on Cancer
รพ.มะเร็งลำปาง อบรมการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะ Sepsis
มหกรรม PCT – RDU ปี 1 รพ.มะเร็งลำปาง
ประชุม HA National Forum
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จากคณะกรรมการโครงการ Energy Management System เรื่อง นโยบายประหยัดพลังงาน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี 2560
IARC ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนจัดทำทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ
ข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง
มะเร็งลำปาง ให้สัมภาษณ์วิทยุเตือนสภาวะหมอกควันเสี่ยงมะเร็งปอด
ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
รับมอบบริจาครถเข็น
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
อบรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วย FIT TEST
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ร่วมตรวจราชการสาธารณสุข รอบที่ 1 จ.ตาก
ร่วมตรวจราชการสาธารณสุข รอบที่ 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
รับบริจาคโลหิต บ.อินทราเซรามิค
รับบริจาคโลหิต ณ เซนทรัลลำปาง
จัดการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
รพ.มะเร็งลำปาง ร่วมรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครบรอบ 33 ปี
4 กุมภาพันธ์ “วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day 2018) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2018
Big Cleaning Day และ GREEN & Clean LPCH 2018
ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่
กิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าว” รพ.มะเร็งลำปาง
ออกกำลังกายระหว่างทำงาน
รพ.มะเร็งลำปาง จัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งได้รับเคมีบำบัด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th