Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ยุทธศาสตร์กรม / แผนปฏิบัติราชการ

Date : 2017-05-16 14:33:43

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273