Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง

Date : 2021-09-13 16:40:04

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273