Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถ พร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ(ติดตามสัญญาณชีพ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า(3ไกร์) พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ(ผ้าคลุมโพลียูรีเทนกันน้ำ 100%) จำนวน 12 เตียง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 ห้อง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (แบบ manual)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/CT) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ ขนาด 50 ml. (Iohexol) จำนวน 1,600 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล และTemozolomide 20 mg. จำนวน 140x5 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. จำนวน 600 vial และGemcitabine 200 mg. จำนวน 1,200 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. จำนวน 40 vial และPemetrexed 100 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 60 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg./4 ml. จำนวน 300 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 300 mg/15 ml. จำนวน 120 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบและประมาณราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg/45 ml. จำนวน 1,000 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. จำนวน 400x120 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและประมาณราคางานจ้างก่อสร้างเรือนพักญาติ ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพรและห้องพักผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยชาย-หญิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็งสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slices ต่อการหมุน 1 รอบ (Multi-Slice Computed Tomography) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมรายปี เก้าอี้ทำฟัน ยี่ห้อ ACTUS 9000 จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม รายปี จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษารายปี เครื่องเร่งอนุภาค พลังงานสูง Linac Elekta รุ่น Precise แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมรายปี เก้าอี้ทำฟัน ยี่ห้อ AERO ASEPTIC-E 9000 จำนวน 1 เครื่อง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273