ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ 1 ชั้น จำนวน 720 ห่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ
ยกเลิก ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ จำนวน 33 ต้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจน้ำปรัลสภาพน้ำในระบบบำบัดบ้ำเสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการและวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ และวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial (Shock wave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการและวัสดุสำนักงาน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 17 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PATSLIDE แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเกย์ออกซิเจนชนิดต่อถัง Oxygen Flowmeter with tool
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว ของหน่วยงานจ่ายกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดมีการควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง จำนวน 10 อัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น 3M ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 200 ม้วน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองจดหมายส่งผล จำนวน 12,000 ซอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายคล้องบัตรพร้อมสกรีนลายและการ์ดใส่บัตรสกรีนลาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว (กระเป๋ากระดาษใส่เสื้อผ้าผู้ป่วยรับบริการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกู้ข้อมูล จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDrum 4 สี BK,C,Y,M
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนเล็ก ม้วนใหญ่ และกระดาษเช็คมือ 1 ชั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 37 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองขาวครุฑ มีที่อยู่โรงพยาบาลและใบนัดชมพู
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th