ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี จำนวน 1 ตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาดใหญ่ (51x74x44 ซม.) จำนวน 50 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปบอร์ดอะคริลิคใส A5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ติดกระจกพร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋ากระดาษใส่เสื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 2,500 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคาระหว่างอาคารหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาดใหญ่ (51x75x44 ซม.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 10 ตลับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนและติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประจำต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 2 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDrum Original Brother DR-263 CL
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกพร้อมติดตั้ง งานประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติีกเกอร์ติดสไลด์ จำนวน 150 แผ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย จำนวน ๒๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ LPCH Learning Center จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอม PAMTUM TL-5120 จำนวน 10 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณในโรงพยาบาล จำนวน 51 ต้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อสติกเกอร์ Direct Thermal ขนาด 70x20 mm จำนวน 200 ม้วน
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว
ประการผู้ชนะ ยื่นเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะ ยื่นเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (โทรทัศน์ แบบ smart TV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 33 รายการ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th