Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

แผนการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ (LPCH Learning Center) จำนวน 1 งาน

Date : 2022-04-18 16:05:30

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273