Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ผู้บริหารหน่วยงาน

Date : 2018-04-19 09:05:43


วีรวัต อุครานันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางรองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านอำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

รองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านการพยาบาล

รองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273