Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

งบทดลองประจำเดือน

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273