Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ประกวดเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. จำนวน 400x120 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date : 2022-10-03 14:32:32

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273