Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ผสมยาเคมี Isolator จำนวน 1 ตู้

Date : 2022-09-29 16:27:21

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273