Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปวส
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนายช่างเทคนิค (ปวส)
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนายช่างเทคนิค
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นายช่างเทคนิค (ปวส.) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ขยายเวลารับ สมัครตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงากระทรวงสาธารณสุขทั่้วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักสีการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273