Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

แผนเงินบำรุงประจำปี 2564

Date : 2020-10-23 08:51:07

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273