Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

เข็มมุ่ง / ค่านิยม / วิสัยทัศน์ / พันธ์กิจ

Date :

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273