แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อน กากกัมมันตรังสี จากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน -131 ปริมาณสูงแบบอัตโนมัติ ฯ จำนวน 1 งาน


Date : 2021-09-13 16:55:52

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th