Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

กิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าว” รพ.มะเร็งลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) และ 5ส จัดกิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าว” เมื่อวันที่ 18 และ 23 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายด้าน Green and Clean Hospital ให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานให้มีแนวทางในการจัดการ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P & P Excellence) ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “Big Cleaning Day และ Green and Clean LPCH” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ สวนบัวคำ ศูนย์เรียนรู้โรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th