Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน

Date : 2023-05-19 13:18:03

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273