Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ขออภัยในความไม่สะดวก

Date : 2022-04-25 14:18:04


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273