Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

แนวปฎิบัติประเด็นสำคัญตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

Date : 2021-09-07 15:03:52

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273