Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็งเฉพาะผู้จองคิวผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชันเท่านั้น

Date : 2021-06-16 09:12:27


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273