Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

โรคมะเร็ง ไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

Date : 2021-01-11 07:19:15


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273