Lampang Cancer Hospital

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งหนักงานช่วยเหลือคนไข้


Date : 2021-03-11 11:15:48

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273