ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลานจอดรถ พร้อมทางเดินเท้าอาคารวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ จำนวน 1 รายการ


Date : 2023-03-22 17:35:31

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th