Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (แบบ manual)

Date : 2023-02-14 09:52:54
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273