Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด พร้อมซอร์ฟแวร์ตรวจความยืดหยุ่นและวัดระดับไขมันในตับ

Date : 2023-03-21 10:28:59
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความพี่สูงชนิดสี พร้อมซอร์ฟแวร์ตรวจความยืดหยุ่นและวัดระดับไขมันในตับ
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
1.  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี พร้อมซอร์ฟแวร์ตรวจหาความยืดหยุ่นและวัดระดับไขมันในตับ

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273