ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบใบพัดเติมอากาศและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด : โหลดเอกสาร
1.  ราคากลาง

Date : 2023-02-20 17:11:43

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th