ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ


1. กระดาษชำระแบบกล่อง จำนวน 6 กล่อง
2. ถังขยะเหยียบ ขนาดใหญ่ 25x34.5x44 cm (18.5 Lt) จำนวน 20 ใบ
3. รองเท้าฟองน้ำ เบอร์ 10 จำนวน 24 คู่
4. รองเท้าฟองน้ำ เบอร์ 11 จำนวน 48 คู่
5. เฮลบลูบอย สีแดง จำนวน 1 ขวด
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

Date : 2024-04-03 09:33:49

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th