ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ


1. อลูมิเนียมฟอยล์ จำนวน 20 กล่อง
2. ถุงขยะสีแดง ขนาด 18x20 จำนวน 5 แพค
3. ถุงขยะสีแดง ขนาด 24x28 จำนวน 30 แพค
4. ถุงขยะสีแดง ขนาด 30x40 จำนวน 10 แพค
5. ถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 จำนวน 10 แพค
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ

Date : 2024-03-16 14:11:29

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th