ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อสติกเกอร์ Direct Thermal ขนาด 70x20 mm จำนวน 200 ม้วน


Date : 2024-03-16 13:56:16

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th