ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ


1. Print head Canon HB-7 BLACK จำนวน 2 ชิ้น
2. Print head Canon CH-7 COLOR จำนวน 2 ชิ้น
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

Date : 2024-03-16 13:29:01

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th