ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว

1. วัสดุเครื่องแต่งกาย
- ชุดปฏิบัติงานห้องใส่แร่ size M,L,XL จำนวน 10 ชุด
2. วัสดุงานบ้านงานครัว
- ชุดผ้าใส่แร่ (ผ้ารองก้น, ผ้าคลุมหน้าท้อง, ปลอกขา 2 ข้าง, ผ้ารัดตรึงเครื่องมือ, ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง) จำนวน 15 ชุด
- ถุงใส่ผ้าเปื้อนผ้า จำนวน 10 ถุง
- ผ้าขวางเตียง จำนวน 15 ผืน
- ผ้ายางขวางเตียง จำนวน 15 ผืน
โหลดเอกสาร
1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้านงานครัว

Date : 2024-03-16 12:06:58

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th