แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg/10 ml และ Nivolumab 40 mg/4 ml


Date : 2023-09-12 11:23:47

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th