ภาพข่าวประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2567
"DMS PHR" เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ ง่ายในแอปเดียว ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android
รพ.มะเร็งลำปางผ่านการรับรองมาตรฐาน
แจ้งเตือน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 ระดับก้าวหน้า
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
งดการให้และรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็งเฉพาะผู้จองคิวผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชันเท่านั้น
ร่วมบริจาค
คู่มือการให้บริการประชาชน

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th