Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านการทุจริต และการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร

ศูนย์ประสานการส่งต่อ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับส่งต่อ - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 054-335262 - 8 ต่อ 200


ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการจ้างปรับปรุงรถชีวอนามัย สำหรับการบริการตรวจอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA จำนวน 19,200 tests   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรมการแพทย์)   แผนจัดซื้องบบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/15 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   แผนจัดซื้อสารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ (Iodixanol) ขนาด 100 ml.   แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg.
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ร่าง   ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องServer จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทางรังสีและปรับปรุงภายใน ห้องพักผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA จำนวน 19,200 tests   ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย   ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี จำนวน 1 ตู้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาดใหญ่ (51x74x44 ซม.) จำนวน 50 ใบ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg. จำนวน 80 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวรับสมัครงาน
แบบขอย้าย
แบบขอโอน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ หรือ ชำนาญการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินแลับัญชี
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th