โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแแพทย์
199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

©2015, งานทะเบียนมะเร็ง

โทรศัพท์ 054-335262-8 ต่อ 113 โทรสาร 054-335273
ติดต่องานทะเบียนมะเร็ง : lampangregistry@gmail.com
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th