Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะบุคลากร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 เนื่องในงานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 กันยายน 2561

ขอขอบคุณ AIA บริจาคชุดของขวัญแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 6 กันยายน 2561 พนักงานบริษัท AIA ลำปาง เครือทองล้านนา นำโดยคุณอนันท์-คุณจันทร์จิรา ธรรมกูล มอบชุดของขวัญแก่ผู้ป่วยมะเร็งจำนวน100 ชุด และเงินบริจาคจำนวน 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เข้ากองทุนมิตรภาพบำบัด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีทีมคณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปางรับมอบ และขอขอบพระคุณคณะผู้บริจาคมา ณ ที่นี้

19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมฝ่ายบริหารและบุคลากร จัดงานครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายนของทุกปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความรักและสามัคคีLPCH Walk Rally และงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ (ขันโตก) ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 3 กันยายน 2561

มอบใบประกาศนียบัตรฯ

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และการอบรมระยะกลาง สำหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วยประคับประคองระดับชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurse 4 สัปดาห์) รุ่นที่ 2 กลุ่ม 4 จัดโดยกรมการแพทย์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากรบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 43 คน ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 22 สิงหาคม 2561

อบรม Management in Non Small Cell Lung Cancer

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมวิชาการเรื่อง Management in Non Small Cell Lung Cancer ให้กับแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวนกว่า 95 คน โดยมีแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย และแพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th