Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
-

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมนำบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

ร่วมโครงการหมอชวนวิ่งลำปาง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีรับมอบคฑาต่อจากคณะวิ่งจังหวัดลำพูน (ภาคเหนือสาย 1) ในโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยประธานในพิธีได้นำคฑาร่วมขบวนเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จากสวนสาธารณะเขลางค์นครไปยังพิพิธภัณฑ์ลำปาง พร้อมส่งมอบคฑาให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนในการปล่อยตัวขบวนหมอชวนวิ่งจังหวัดลำปางต่อไป ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และพิพิธภัณฑ์ลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ศึกษาดูงานโครงการตามรอยเท้าพ่อ

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดในโรงพยาบาล (Food Safety Hospital) โดยตระหนักถึงความสำคัญของวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในโรงพยาบาลและผู้เข้ารับบริการ ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รับมอบหมวก – เต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบหมวกจำนวน 350 ใบ พร้อมแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดขอรับ balancing bra ซึ่งประกอบด้วย บราและเต้านมเทียม จำนวน 100 ชุด ตามโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” จากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการวาโก้โบว์ชมพู เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ โดยทางโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ขอรับ Balancing bra ต่อไป ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th