Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

มะเร็งลำปาง ให้สัมภาษณ์วิทยุเตือนสภาวะหมอกควันเสี่ยงมะเร็งปอด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้สัมภาษณ์เรื่องสภาวะหมอกควันกับมะเร็งปอด พร้อมแนะนำวิธีการดูแลป้องกันตนเอง ตลอดจนให้คำแนะนำการเตรียมตัวตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ทางสถานีวิทยุ อสมท. ลำปาง FM 99 MHz

ต้อนรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 33 คน ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

รับมอบบริจาครถเข็น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดยนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบบริจาครถเข็นเพื่อผู้ใช้บริการ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ วัดปูเหลือง ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาครถเข็นมา ณ โอกาสนี้

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

อบรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วย FIT TEST

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วย FIT TEST” ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการให้บริการวิชาการและระบบการรับ-ส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธี อีกทั้ง ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำโดยดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและคณะพยาบาลกลุ่มงานพยาบาลประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักอนามัย กองการพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “ ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน ประสานเครือข่ายชุมชนและระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ” ผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุข และนักวิชาการจากส่วนราชการของสำนักอนามัย ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกภาคศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 18 จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ร่วมตรวจราชการสาธารณสุข รอบที่ 1 จ.ตาก

แพทย์หญิงพิชานัน โพธิสุนทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกับ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และนายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th