กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : การอบรมออนไลน์ Zoom เรื่อง Update nursing laws and ethics in new normal

2021-11-10 15:07:32

วิทยากร อาจารย์ประภัสสร พงษ์พันธ์ุพิศาล ที่ปรึกษากฏหมายสภาการพยาบาล ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.ปริ้นส์ใบส่งรายชื่อภายในวันที่ 12/11/64 ที่กลุ่มงานวิชาการพยาบาลค่ะ ขอบคุณค่ะ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000