การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งลำไส้และลำไส้ส่วนตรง และมะเร็งเยื่อบุมดลูก

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง