เทคนิคการเป็นทีม Scrub และการดมยาที่ดี


เรื่อง เทคนิคการเป็นทีม Scrub และดมยาที่ดี

โดย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา, กลุ่มงานศัลยศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ณ.ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง