ดูแลสุขภาพอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นมะเร็ง

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับที่ 1 สลับกับการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคหลอดเลือด   ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง มาจากสภาวะแวดล้อม 70% และปัจจัยทางพันธุกรรมหรือปัจจัยทางร่างกาย 30% โดยหญิงและชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเท่ากัน ดังนั้น โรคมะเร็ง 70% ที่เกิดจากภาวะแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ โดยในเบื้องต้นที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อปกป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งคือ การหันมาดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียดทั้งต่อร่างกายและจิตใจ นั่นคือการดูแลอารมณ์ อากาศ อาหาร และการออกกำลังกาย
           สำหรับกลุ่มคนหนุ่มสาววัยเริ่มทำงาน จะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคมะเร็งจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เรามีคำแนะนำวิธีง่ายๆในการดูแลตัวเอง ดังนี้

1.       หลักพื้นฐานคือ กินอะไรขอให้เลือกกิน กินให้เป็น หลีกเลี่ยงอาหารขยะ  ของมันๆ ทอดๆ อาหารที่มีไขมันสูง

2.       หันมาทานสลัดผักและผลไม้ให้มากขึ้น ควรซื้อผงถ่านเพื่อดูดซับสารพิษออกจากผักผลไม้

3.       หลีกเลี่ยงอย่าให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายตัวเอง

4.       ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อยากได้แรงต้องออกแรง อยากแข็งแรงต้องออกกำลังกาย ด้วยวิธีนี้เราไม่ต้องใช้ตังค์เพื่อซื้อสุขภาพ

5.       ตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี

    วิธีสังเกตอาการโรคมะเร็งในเบื้องต้น คือ เมื่อร่างกายมีความผิดปกติ เช่น  เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงมากผิดปกติ ปวดเจาะจงเฉพาะที่นานเกินไป เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดลิ้นปี่ ไอนานเกินไป ต้องเข้ารับการตรวจว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ เริ่มต้นด้วยการตรวจเจาะเลือดหาค่ามะเร็ง ตรวจโปรตีนหาความผิดปกติ ตรวจคัดกรอง เจาะเลือดเพื่อตรวจมะเร็ง หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดมีสูง


ด้วยความปรารถนาดีจาก  โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  “ ใส่ใจค้นหา  บำบัดรักษาโรคมะเร็งให้คุณ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054 – 335262 – 8 ต่อ187

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง