10 นวัตกรรมแพทย์แผนปัจจุบันรักษาโรคมะเร็ง

10 นวัตกรรมแพทย์แผนปัจจุบันรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างมาก จนทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดจากมะเร็งมากขึ้น มีชีวิตยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากนวัตกรรมความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  พัฒนาจากการรักษาแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ตั้งแต่อดีตกาล  สามารถสรุปได้เป็น  10  นวัตกรรม ดังนี้

1. การรักษาโรคมะเร็งตามเป้าหมาย (Targeted Therapy) การพัฒนาจากการรักษาแบบเหวี่ยงแห  ตัวอย่างเช่น ยาเคมีบำบัดซึ่งทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งพร้อมกัน  ปรับเปลี่ยนไปสู่การรักษาโรคมะเร็งตามเป้าหมาย  เช่น  ยายับยั้งยีนก่อมะเร็งชนิดต่างๆ รักษาโรคกระเพาะอาหารชนิดเฮอร์ทูด้วยยาต้านยีนเฮอร์ทู  ยายับยั้งมะเร็งเต้านมชนิดเฮอร์ทู  ยายับยั้งยีนเฮอร์วันรักษามะเร็งปอด  มะเร็งลำไส้ใหญ่  และมะเร็งของศีรษะและคอ

2. ยับยั้งเส้นเลือดหยุดยั้งมะเร็ง  เส้นเลือดเป็นทางส่งอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง  เป็นเส้นทางลำเลียงมะเร็งลุกลามแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ยายับยั้งเส้นเลือดมีทั้งชนิดฉีดและยาเม็ดรับประทาน  สามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด  เช่น  มะเร็งสมอง  มะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งตับ  มะเร็งไต  มะเร็งรังไข่  มะเร็งเต้านม  บางกรณีต้องใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดจึงจะได้ประสิทธิภาพดี

3. ยายับยั้งกระดูกหยุดยั้งมะเร็ง  กระดูกมีเซลล์ปกติหลายชนิด  ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  น้ำต้มกระดูกหวานฉันใด  มะเร็งบางชนิดชอบลุกลามเข้ากระดูกฉันนั้น  เช่น  มะเร็งเต้านม  มะเร็งต่อมลูกหมาก  ยายับยั้งเซลล์กระดูกสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมเข้ากระดูกได้และป้องกันผลแทรกซ้อนของมะเร็งเข้ากระดูก

4. วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง  ปัจจุบันนี้มีวัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิดที่ผ่าน อย. ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเซลล์สีของผิวหนัง  สามารถยืดชีวิตผู้ป่วยที่โรคแพร่กระจายได้ผลดี

5. ฮอร์โมนบำบัด  มะเร็งบางชนิดเจริญเติบโตด้วยฮอร์โมน  เช่น  มะเร็งเต้านม  มะเร็งต่อมลูกหมาก  ฮอร์โมนบำบัดสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนไม่ให้กลับเป็นซ้ำ  และรักษาโรคมะเร็งที่แพร่กระจายได้  ยาต้านฮอร์โมนเพศชายชนิดใหม่สามารถรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ดื้อยาเคมีบำบัดได้ผลดี

6.ยาป้องกันโรคมะเร็ง  เมื่อการแพทย์เจริญมากขึ้นทำให้เกิดการค้นพบยาป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้เช่นยารักษาโรคปวดข้อออกฤทธิ์ยับยั้งยีนค๊อกซ์ทู (COX-2) สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส่ใหญ่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ยาต้านฮอร์โมนเพศหญิงป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

7. ศัลยกรรมผ่าตัดเล็ก  เทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่มุ่งพัฒนาให้ผ่าตัดให้แผลเล็กลง  แต่ผลการรักษาดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม  เช่น  ส่องกล้องผ่าตัด  ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นิยมใช้ผ่าตัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก  ช่วยให้แผลผ่าตัดเล็ก  เสียเลือดน้อย  รักษาเส้นประสาทไว้ได้  ทำให้ไม่สูญเสียสรรถภาพทางเพศภายหลังการผ่าตัด

8. รังสีพุ่งเป้า  การฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งแบบเข้มข้นและแม่นยำ  ทำให้สามารถทำลายมะเร็งตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงน้อยต่อเนื้อเยื่อปกติมีหลายชนิดได้แก่  การฉายรังสีแบบ 4 มิติ IMRT IGRT เป็นต้น

9. การแพทย์ปัจเจกบุคคล  การตรวจยีนหรือโปรตีนที่เป็นเป้าหมายของยาที่รักษาหรือทำนายการตอบสนองต่อการรักษาหรือทำนายการแพ้ยา  ทำให้แพทย์ผู้รักษาสามารถเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้  และลดโอกาสที่ผู้ป่วยแพ้ยา  เช่น การตรวจการกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็งเฮอร์วัน สามารถรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาด้วยยาเม็ดรับประทานเพียงวันละ 1 เม็ด ได้ผลดีไม่จำเป็นต้องใช้ยาเคมีบำบัด  เป็นต้น

10. เซลล์ต้นกำเนิดบำบัดมะเร็ง  โรคมะเร็งเม็ดเลือดรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง  ร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ตัวอ่อนจากเลือดหรือไขกระดูก  เพื่อทดแทนเซลล์เม็ดเลือดปกติที่ถูกทำลายจากยาเคมีบำบัด  ส่วนวิธีการประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิดวิธีอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยก่อนที่จะสามารถพัฒนานำมาใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป

                                                                                บทความโดย รศ.นพ.นรินทร์  วรวุฒิ
                                                                          ที่มา วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง