สือให้ความรู้

โทษและพิษภัยสุราต่อสุขภาพ
บุหรี่มือสอง
ยาเสพติด
การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณช่องท้องและอุ้งเชิงกราน
การกลืนแร่
บุหรี่กับมะเร็งปอด
วิธีตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตรวจหาเชื้อ HPV จัดการที่ต้นตอ ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้หากตรวจพบเร็ว
ทำอย่างไรไตไม่เสื่อม
แนวทางการรักษา “มะเร็งไทรอยด์”
มะเร็งต่อมไทรอยด์
มะเร็งเต้านม
ฟลูออไรด์กับผลกระทบด้านสุขภาพ
ไข้เลือดออก
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งตับ
วิธีออกกำลังกายลดน้ำหนักที่ถูกต้องทั้งสุขภาพดีและไม่โทรม
มะเร็งเต้านม เรื่องผู้หญิงที่ควรรู้.
อาหารเป็นพิษ
โรคไข้หวัดใหญ่
ความแตกต่างระหว่าง เอทิลแอลกอฮอล์ และ เมทิลแอลกอฮอล์
โรคติดเชื้อไวรัสซิการ์
ไข้มาลาเรีย
โรคชิคุนกุนยา
ประเภทและประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันสุขภาพ
ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

©2015, การจัดการความรู้

ออกแบบระบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง