Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

แบบฟอร์ม E: แผนการดำเนินงาน

Date : 2021-08-23 15:36:13

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273