Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

การลงวันนัดให้ผู้ป่วยที่มีการประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อทาง SMS

Date : 2021-08-23 15:30:08

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273