Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

การพัฒนาการเข้าถึงการบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ส่งตรวจจากโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดลำปาง

Date : 2020-02-17 08:28:45

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273