Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

การส่งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรกonline

Date : 2019-03-28 21:10:00

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273