Lampang Cancer Hospital

ข่าวโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดงาน“ วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”ครั้งที่ 1 (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่ง Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร และFun Run 5 กิโลเมตร กว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สนาม ณ ถนนลำปาง-งาว หน้าโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day) ว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลก ตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง เช่น การดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การเดินหรือการวิ่ง เป็นการออกกำลังที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งทำได้ง่าย สะดวก เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

และเนื่องในวันมะเร็งโลกปีนี้กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ขึ้นพร้อมกันในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 8 สนาม 8 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยสนามจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ครั้ง 1 ขึ้น ณ ถนนลำปาง-งาว หน้าโรงพยาบาลมะเร็งลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลมอบให้ผู้ชนะอันดับ 1 (ชายและหญิง) ระยะ 10.5 กิโลเมตร สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ประเภทการวิ่งประกอบด้วย เดิน – วิ่ง FUN RUN 5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า1,000คน

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...