Lampang Cancer Hospital

ข่าวรับสมัครงาน

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว) ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

LPCH เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำโดย นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกับชุมชนบ้านท่าเดื่อ จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ We are MOPH” โดยการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดอุทุมพร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th