Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

คู่มือการให้บริการประชาชน

Date : 2021-08-11 15:00:15


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273