Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

ติดต่อมาก่อน ยังไม่ต้องเดินทาง

Date : 2021-01-11 08:20:26


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273